1.         Javaslat a települési szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2015.(III.2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.         A 70 évesnél idősebb személyek részére egyszeri természetbeni juttatás mértékéről szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.         Az Életút Egyesülettel kötendő (fogyatékosok nappali ellátása) feladatellátási szerződésről szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.         Esztergom Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.         Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.         Döntés az Eurohíd Alapítvány Esztergom belterület 16317 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Pázmány Péter 6. szám alatti ingatlan értéknövelő beruházási költségeinek beszámítása ügyében

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.         Döntés Gran Parkoló Kft. elszámolásával kapcsolatban eseti bizottság összehívásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.         Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.         Döntés a 16353/2 hrsz-ú, természetben a Nagy-Duna sétányon található ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosításáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.     Döntés feljelentés megtételéről

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.     Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

12.     Döntés Babits Mihály-díj „Esztergom Kultúrájáért” kitüntetés adományozásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.     Döntés Einczinger Ferenc-díj „Eztergom Gyarapodásáért” kitüntetés adományozásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

14.     Döntés Esztergom Díszpolgára cím adományozásáról

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

       Előterjesztő: Dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

*     A Strigonium Zrt. saját tőke rendezésével kapcsolatos tájékoztató

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

 

Esztergom, 2017. október 11.

 

 

 

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester