1. Döntés az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda intézmény dokumentumainak módosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 2. Az Esztergomi Bánomi Óvoda státuszbővítéséről szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 3. Az Esztergomi Honvéd utcai Óvoda státuszbővítéséről szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 4. Az Esztergomi Zöld Óvoda státuszbővítéséről szóló döntés

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 5. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2017. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 6. Javaslat Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 7. Döntés az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 8. Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 9. Hozzájárulás Esztergom, Eper utcában építendő gravitációs szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték létesítéséhez

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 10. Elvi döntés a 17315 hrsz.-ú természetben Esztergom, Kossuth Lajos utca 39. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 11. Döntés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére a Gadányi terem térítésmentes biztosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 12. Döntés az Esztergom Barátainak Egyesülete részére a Városháza Nagyterem (Tanácsterem) térítésmentes biztosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 13. Döntés a Magyar Rádióamatőr Szövetség részére a Városháza Nagyterem (Tanácsterem) bérbeadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 14. Döntés a Megyesi Tamás, mint kérelmező által a 0944/1 helyrajzi szám, természetben Esztergom, 11-es számú főút mentén található önkormányzati tulajdonú ingatlan haszonbérleti szerződésével kapcsolatban

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 15. Döntés a 2017. 09. 03-ra engedélyezett autóverseny rendezvény időpontjának módosításáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 16. Elvi döntés Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában lévő Esztergom 18739/22 helyrajzi számú kivett közterület egy részének értékesítéséről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 17. Döntés az Esztergomi Gyermek KRESZ- és Oktatási Élménypark helyszínéről

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 18. Döntés az esztergomi 19381 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Esztergom Simor János út 32. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 19. Döntés az esztergomi 18203/8 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére versenytárgyalás kiírásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

  20. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 21. Döntés a Hungast Esztergom Zrt. kérelmére az Esztergom Kőrösy László kollégium főzőkonyha és iroda bérleti szerződés hosszabbításával kapcsolatban

ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

 

Esztergom, 2017. augusztus 25.

 

 

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester