1.    Eseti Bizottság létszámának bővítése Esztergom Város Önkormányzata és az Esztergomi Rendőrkapitányság közötti együttműködés kialakítására a közterületek felügyelet vonatkozásában

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Beszámoló az Esztergom Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Beszámoló az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    A gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Az Aprófalva Bölcsőde 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    A HID Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Döntés az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda átszervezéséről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról szóló döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Döntés az alapítványok támogatási kérelmével kapcsolatban

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10   Döntés a Szent István Fürdőszálló állagmegóvásáról és végleges hasznosítási lehetőségéről

       Előterjesztő: Meszes Balázs, az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnöke

 

11.  Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  Döntés az Esztergom Város Önkormányzata és intézményei közbeszerzési és beszerzési szabályzatának és a Zöld-Út Esztergom Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft.-vel kötendő in-house szerződések elfogadásáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  „MLSZ Országos Pályaépítési Program” – pályázat beadása

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.  Helyi közösségi közlekedés költségvetési támogatásának igénylése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.  Hozzájárulás Esztergom, 0701/7 és 0703 helyrajzi számú utakban tervezett ivóvízvezeték létesítéséhez

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.  Hozzájárulás Esztergom, Magyary László utca 4. és Magyary László utca 6. ingatlanok vízvezeték létesítéséhez

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.  Az Ipari Parki ingatlanok fajlagos m2 árának felülvizsgálata

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.  Döntés az Esztergom Ipari Park területén található 18174/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatban

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.  A 17413 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Széchenyi tér 20. sz. alatt található ingatlan térítésmentes használatba adása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.  Döntés a 15573 hrsz.-ú, természetben Klapka György tér 4. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.  Az esztergomi 16104/6 hrsz-ú, „Kórházpince” elnevezésű ingatlan újbóli pályázati kiírásának eredményhirdetése és döntés a Kórházpince bérbeadásáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

22.  Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2016. évi beszámolójának elfogadása I.

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23.  Önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2016. évi beszámolójának elfogadása II.

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

24.  Döntés megbízási szerződés megkötéséről az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-vel

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

25.  Az Esztergom c. újság kiadói jogával és az esztergom.hu honlappal kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

26.  Az Esztergomi Belvárosi Óvoda és az Esztergomi Zöld Óvoda intézmények intézményvezetői állásaira kiírt pályázat elbírálása

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

27.  Majer István-díj az „Esztergomi Nevelésért” kitüntetés adományozása

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Erős Gábor, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

 

28.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

29.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokhoz kapcsolódó bérleti díjtartozások megfizetésére beérkezett részletfizetési kérelmek elbírálása

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

30.  Döntés az Eszköz Kft. ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagjainak, valamint könyvvizsgálójának megválasztásáról

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

31.  Béke és Igazság Pilisszentléleki Modell Alapítvány Alapító Okirat módosítása

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

32.  Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

       Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

 

Esztergom, 2017. május 19.

 

 

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester