1.  A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének módosítása
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

2.    Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

3.   Az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda és az Esztergomi Bánomi Óvoda intézmények intézményvezetői kinevezése
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

4.  Óvodai tisztasági csomagra forrás biztosítása
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

5.  A Klebelsberg Központ által kiírt intézményvezetői magasabb vezetői pályázatok véleményezése
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

6.    A Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményeit érintő átszervezések véleményezése
    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

7.   Költségvetési átcsoportosítások útfelújításokkal kapcsolatban
    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

8.    Tulajdonosi hozzájárulás a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez szükséges új épület felépítésére a 18093 hrsz.-ú, természetben Esztergom, Baross G. u. 3. sz. alatti ingatlanon
    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

9.   Döntés az Esztergomi Vitézek RAFC Sportegyesület beruházási kérelme
        Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

10.    Döntés a 18201/6 hrsz.-ú ingatlan térítés mentes használatáról
    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

11.    Döntés a Napos Oldal Egom Kft. (Napos Oldal kávézó) helyiségbérleti szerződésének meghosszabbításáról a17417/A/27 hrsz.-ú, természetben a Széchenyi tér 24-26. sz. alatti ingatlan vonatkozásában
    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

12.    Döntés az ÉDV Zrt. Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatról
    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

13.   Döntés megbízási szerződésmegkötéséről az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-vel
    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

14.    A Magyar Suzuki Zrt. fejlesztéséhez szükséges településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos elvi döntés
    Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester


Esztergom, 2017. április 24.

 


Romanek Etelka s.k.
polgármester