1.    A Klebelsberg Központ fenntartásában lévő egyes intézmények átszervezésének véleményezése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2016-ban igénybe vett támogatásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3     A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének támogatásáról (2017. évi egészségnapról) szóló döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Elvi döntés a TAO támogatások igénybevételéhez szükséges önrész biztosításáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    „Esztergom, Pézsa Tibor Sportcsarnok komplex energetikai megújítása” című pályázat készítése és benyújtása TOP támogatás elnyerése érdekében

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Döntés a Simor János utcában kiépülő víziközmű hálózatról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Döntés az Esztergom területén készülő IMCS beruházás kapcsán a 18636 hrsz.-ú ingatlanon álló, volt Magvető szobor talapzatának elbontásával kapcsolatban.

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Döntés a Bástya Áruházra vonatkozó bérleti szerződések megkötéséről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Döntés Esztergom Város Önkormányzata és a Strigonium Zrt. között, a Széchenyi térre vonatozó közterület-használati szerződés jogi helyzetének rendezéséről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

Esztergom, 2017. április 6.

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester