Napirend előtt:

 

Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomi Gyógyításért” kitüntetés átadása

 

 

1.    A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 2016-ban igénybe vett támogatásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány támogatásáról szóló döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Beszámoló Esztergom Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás 2016. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan. Helyi járatok menetrendi módosítása.

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    2016 évben jóváhagyott, Gördülő fejlesztési terv módosító javaslatának jóváhagyása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének elrendeléséről szóló rendelet megalkotása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Közterületek elnevezése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Döntés TOP-1.1.2-16 – Inkubátorházak fejlesztése pályázat megvalósítás helyszínéről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  Döntés pályázat benyújtásáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 című pályázati kiírásra

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.  Döntés a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat mellékleteinek módosításáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  Döntés a TDM-mel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  Döntés közszolgáltatási szerződés megkötéséről az Esztergomi Ingatlankezelő Kft.-vel

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.  Döntés közszolgáltatási szerződés megkötéséről a Művelődés Háza Esztergom NKft.-vel

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.  Döntés a Bástya Áruházra vonatkozó bérleti szerződések megkötéséről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.  Döntés Esztergom Város Önkormányzata és a Strigonium Zrt. között, a Széchenyi térre vonatozó közterület-használati szerződés jogi helyzetének rendezéséről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.  Javaslat Esztergom Város Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 38//2003.(VIII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.  Döntés a Strigonium Zrt. és leányvállalatai egyes gazdasági ügyleteinek kötelező jogi és pénzügyi ellenjegyzésére vonatkozó 181/2015 (III.19) öh. határozat felülvizsgálatáról

       Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

19.  Döntés Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő vargyasi Daniel - kastély felújítása érdekében létrehozandó egyesület megalapításáról és a kapcsolódó alapító okiratról, alapszabályról, szerződésekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.  Döntés szóbeli kötelezettségvállalások alapján létrejött szerződések jogi helyzetének rendezéséről (a Strabag Általános Építő Kft, valamint a Jurop Telekom Kft. és Esztergom Város Önkormányzata közötti szerződéses jogviszonyok rendezése)

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.  Döntés az esztergomi 16104/6 hrsz-ú, „Kórházpince” elnevezésű ingatlan újbóli pályázati kiírásáról vagy bérbeadásáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

22.  A 64/2017. (II.2.) önkormányzati határozat mellékletének módosítása (közművelődési megállapodás), és döntés az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány helyiségbérleti kérelméről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 

 

23.  Elvi szándéknyilatkozat a 15573 hrsz.-ú, természetben Klapka György tér 4. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

24.  A 17350/A/3 hrsz-ú, természetben a Széchenyi tér 21. szám alatt található ingatlan bérleti szerződése kapcsán szerződő fél módosításának elfogadása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

25.  Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Géza Fejedelem Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola részére    

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

26.  Döntés az Esztergom területén készülő IMCS beruházás kapcsán a 18159/11 helyrajzi számú ingatlanon feltárt templomrom területének tulajdonlásával és bemutatásával kapcsolatban

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

27.  Az Eurohíd Alapítvány Esztergom belterület, 16317 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Pázmány Péter utca 6. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

28.  Döntés az Esztergom, Pázmány Péter utca 4. szám és 16318 hrsz. ingatlan cseréjével kapcsolatban

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

29.  Az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda és az Esztergomi Bánomi Óvoda intézmények intézményvezetői megbízása

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

30.  A védőnőkkel kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

31.  Döntés Szarka Györgyné Esztergom Bajcsy-Zs. Út 21. 1/13. szám alatti bérlő szerződésével kapcsolatban

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

32.  Döntés Horváth Hajnalka és Lakatos Péter az Esztergom Kossuth L. u 38./B. fszt. 1.-es számú ingatlan bérlőjének kérelmével kapcsolatban

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

33.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokhoz kapcsolódó bérleti díjtartozások megfizetésére beérkezett részletfizetési kérelmek elbírálása

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

34.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

35.  Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

       Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

 

Esztergom, 2017. március 17.

 

 

 

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester