1.    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Előterjesztés Esztergom Város településfejlesztési koncepciójáról megalapozó vizsgálatáról és fejlesztési irányáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Döntés a Szakmaspecifikus koncepciókról

 

01.  Döntés Esztergom Város turisztikai koncepciójáról

       Előterjesztő: Meszes Balázs, az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnöke

 

02.  Döntés Esztergom Város vagyongazdálkodási koncepciójáról

       Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

03.  Döntés Esztergom Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójáról

       Előterjesztő: Tordainé Vida Katalin, a Közjóléti és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

04.  Döntés Esztergom Város közbiztonsági koncepciójáról

Előterjesztő: Juhász István, a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság elnöke

 

05.  Döntés Esztergom Város kulturális koncepciójáról

       Előterjesztő: Meszes Balázs, az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnöke

 

06.  Döntés Esztergom Város köznevelési koncepciójáról

       Előterjesztő. Erős Gábor, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

 

07.  Döntés Esztergom Város sport és szabadidős koncepciójáról

       Előterjesztő. Erős Gábor, a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

 

08.  Döntés Esztergom Város műszaki infrastrukturális koncepciójáról

       Előterjesztő: Eck András, a Városfejlesztési Bizottság elnöke és

Dr. Szerencsés Gergely István városüzemeltetési tanácsnok

 

09.  Döntés Esztergom Város városmarketing és párbeszéd koncepciójáról

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  Épített környezet koncepciója (A településkép védelméről szóló törvényben foglalt és a már meghatározott határidőre (2017. december 31.) készül el)

 

11.  Döntés Esztergom Város környezetvédelmi koncepciójáról

Előterjesztő: Juhász István, a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság elnöke

 

12.  Közlekedésfejlesztési Koncepció

Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(….) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Döntés a 8/2016. (I. 21.) öh. határozat hatályáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    Döntés „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Döntés Esztergom Városában” című pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16 kódszámú támogatás elnyerése érdekében

       Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

 

7.    TOP-1.1.2-16 - Inkubátorházak fejlesztése pályázat benyújtása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Döntés az Önkormányzattal kötendő közművelődési megállapodások megkötéséről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    Döntés a 2017. évi óvodai felvételi körzetekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  A 8. számú területi védőnői körzet álláshelyére kiírt pályázat elbírálása, valamint ugyanezen védőnői körzet álláshelyének betöltésére ismételten pályázat kiírása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.  Javaslat Esztergom Város forgalmi rendjéről szóló 45/2007. (VI. 28.) ör. rendelet módosítására

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  Döntés a 90/2017 (II.2) öh. határozat végrehajtásáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  Döntés Esztergom Város Önkormányzata és a Strigonium Zrt. között a Széchenyi térre vonatkozó közterület-használati szerződés jogi helyzetének rendezéséről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.  Vis Major lakásokkal kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.  Döntés a 16413, 16414, 16415 helyrajzi számú ingatlanok bérbeadásáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.  Döntés az Esztergom 10910 hrsz. ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.  Nyilatkozat a 16812/1 hrsz.-ú, természetben Esztergom, Lázár Vilmos u. 74. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásával kapcsolatban

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.  A 17350/A/3 hrsz-ú, természetben Esztergom, Széchenyi tér 21. sz. alatt található ingatlan bérbevételére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.  Döntés a Petra Optika Bt. helyiségbérleti kérelméről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

20.  Döntés az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában álló 19759 hrsz-ú telken álló „zöld ház” bontásával kapcsolatban

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

21.  Döntés az Esztergom területén készülő IMCS beruházás kapcsán a 18159/11 helyrajzi számú ingatlanon feltárt templomrom területének tulajdonlásával és bemutatásával kapcsolatban

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

22.  Döntés Pásztor Anna, Lencsés János és Lencsés Jánosné Kossuth L. u 38 B. szám alatti bérlők szerződés módosításáról

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

23.  Döntés Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató az Döntés Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

 

Esztergom, 2017. február 17.

 

 

Romanek Etelka s.k

polgármester

10557201_1595694547333461_6648332880025665393_n.jpg