1.    Esztergom árvízvédelmi koncepciójával kapcsolatos döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

2.    Előterjesztés Esztergom város településfejlesztési koncepciója megalapozó vizsgálatáról és fejlesztési irányáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

3.    Esztergom Város Önkormányzata 2018., 2019. és 2020. évre tervezett, jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről szóló döntés

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

4.    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásainak szabályairól szóló rendelettervezet tárgyalása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

5.    Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások felülvizsgálata

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

6.    A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

7.    Javaslat az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

8.    Döntés Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének fenntartásában lévő óvodákban, udvaros munkakörben foglakoztatott dolgozók garantált bérminimumának 10%-os megemelése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

9.    A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés eladási ára a 2017. év január 1-jétől szóló díjának jóváhagyása, valamint a Hungast Esztergom Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés (óvodák tekintetében) módosítása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

10.  A Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény státuszbővítése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

11.  Döntés a 2017. évi óvodai jelentkezés időpontjáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

12.  Tájékoztató a „Síkosságmenetesítő anyagok beszerzése” tárgyú adásvételi szerződés módosításáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

13.  Közterületek elnevezése

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

14.  Döntés a 18203/8 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes használatáról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

15.  Döntés az Önkormányzat, valamint az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás megkötéséről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

16.  A 713/2016.(XII.14.) önkormányzati határozat módosítása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

17.  Esztergom Város Polgármestere 2017. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

18.  Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések

       ZÁRT ÜLÉS!

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

 

19.  Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása

       ZÁRT ÜLÉS!

Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Tájékoztatók:

 

*     Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 28. § szerinti forrásfelhasználásról

       Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

      

*     Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről

       Előterjesztő: dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

Esztergom, 2017. január 27.

 

Romanek Etelka s.k.

polgármester

10557201_1595694547333461_6648332880025665393_n.jpg